ICT-plan - page 1

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan
snel. Investeringen gericht op vervanging zijn
een rem op de innovatie. Investeren in nieuwe
technologieën en toepassingen kunnen het
onderwijs op een hoger plan brengen. De
combinatie van investeren in innovatie,
werken aan geïntegreerd ICT-onderwijs en
een gericht opleiden van personeel en
leerlingen zijn essentieel voor succesvol
gebruik van ICT in het onderwijs.
ICT-plan
Anne Frankschool Den Haag
2014-2018
Dick Hartgers
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...17
Powered by FlippingBook